Čuvanje podataka

Engortuš d. d. se obvezuje čuvati podatke pravnih osoba i osobne podatke fizičkih osoba koje nam prosljeđujete. Da bi u skladu sa Zakonom o čuvanju osobnih podataka spriječili nepovlašteni pristup podacima ili njihovo otkrivanje, sačuvali preciznost osobnih podataka i osigurali njihovu adekvatnu uporabu, upotrebljavamo odgovarajuće tehničke i organizacijske postupke za čuvanje osobnih podataka koje određuje Pravilnik o čuvanju osobnih podataka u skladu sa Zakonom o čuvanju osobnih podataka.